Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

9683 f8d6 500

br0kenpetal:

Instagram: br0kenpetal

5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viainherownway inherownway
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viadoubleespresso doubleespresso
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaabeille abeille

April 16 2017

0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacappaque cappaque

April 13 2017

Z każdą wiosną bardziej kochaj życie.
Reposted fromiamstrong iamstrong viacappaque cappaque
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacynamon cynamon
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viacynamon cynamon
6312 108b
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viascorpix scorpix

April 09 2017

0931 d718
Reposted fromscorpix scorpix viamaybeme maybeme
1546 3383
Reposted fromkotowate kotowate viamaybeme maybeme
6113 e9a6 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viamaybeme maybeme
1403 460a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamaybeme maybeme
5350 5f69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaybeme maybeme
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaybeme maybeme
9636 5bdb
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamaybeme maybeme
3919 6dbf 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamaybeme maybeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl