Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

1327 2dab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaoll oll
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viaoll oll
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viaoll oll
6042 428a
Reposted frommonochromaticworld monochromaticworld viaoll oll
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viaoll oll
7457 53a9
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaschulz23 schulz23
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
4545 586c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaabeille abeille
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

January 28 2018

Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa

January 27 2018

4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

January 25 2018

4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viamyrla myrla
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl